top of page

Специалности

Ел-Мед си партнира с престижни болници в Република Турция, които изпълняват изискванията на най-високите световни стандарти в различни области на медицината. Тези учреждения предлагат изключително качествено и индивидуализирано лечение, специализирано в следните ключови области:

 •  Центрове за органна трансплантация ( бъбречна, чернодробна, костен мозък и др.)

 • Онкологични центрове, които предоставят услуги в областта на онкологичната хирургия, радиотерапия и химиотерапия и лъчетерапия, имунотерапия.

 • Кардиологични центрове , които се занимават с кардиологията и кардиохирургията както за деца, така и за възрастни пациенти.

 • Центрове за инвитро оплождане, специализирани в помощта на семействата, които се борят с проблеми със зачеването.

 • Центрове за ортопедия и травматология. Най-големия за детска ортопедия. Рехабилитационни центрове

 • Центрове за неврология и неврохирургия -  гама нож и лъче нож, последно поколение за разбиване на тумори в мозъка и малкия мозък, които не са оперативни.

 • Центрове за офталмология и хирургия на очите.

 • Центрове за урология и урологична хирургия.

 • Центрове за ендокринология и диабетология. Лечение на диабет тип 2

 • Центрове за пластична и реконструктивна хирургия.

 • Центрове за стоматология и имплантология.

 •  Центрове за дерматология.

 • Центрове за обезитетна хирургия. Метаболитна хирургия, ръкав на стомаха и последващо лечение на пациенти с наднормено тегло.

 • Трансплантация на коса по всички методи (sapphire pen, DHI и др).

 • Центрове за роботизирана хирургия, използващи съвременно високотехнологично оборудване и роботи, за да осигурят прецизни и ефективни оперативни процедури. Асистирана роботизирана хирургия с апарат Да Винчи.

Get a Quote

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!

bottom of page