top of page

Специалности

Ел-Мед си партнира с престижни болници в Република Турция, които изпълняват изискванията на най-високите световни стандарти в различни области на медицината. Тези учреждения предлагат изключително качествено и индивидуализирано лечение, специализирано в следните ключови области:

- Центрове за органна трансплантация ( бъбречна, чернодробна, костен мозък и др.)

- Онкологични центрове, които предоставят услуги в областта на онкологичната хирургия, радиотерапия и химиотерапия и лъчетерапия, имунотерапия.

- Кардиологични центрове , които се занимават с кардиологията и кардиохирургията както за деца, така и за възрастни пациенти.

- Центрове за инвитро оплождане, специализирани в помощта на семействата, които се борят с проблеми със зачеването.

-  Центрове за ортопедия и травматология. Най-големия за детска ортопедия. Рехабилитационни центрове

- Центрове за неврология и неврохирургия -  гама нож и лъче нож, последно поколение за разбиване на тумори в мозъка и малкия мозък, които не са оперативни.

- Центрове за офталмология и хирургия на очите.

- Центрове за урология и урологична хирургия.

- Центрове за ендокринология и диабетология. Лечение на диабет тип 2

- Центрове за пластична и реконструктивна хирургия.

- Центрове за стоматология и имплантология

 - Центрове за дерматология.
-  Центрове за обезитетна хирургия. Метаболитна хирургия, ръкав на стомаха и последващо лечение на пациенти с наднормено тегло.
- Трансплантация на коса по всички методи (sapphire pen, DHI и др).

- Центрове за роботизирана хирургия, използващи съвременно високотехнологично оборудване и роботи, за да осигурят прецизни и ефективни оперативни процедури. Асистирана роботизирана хирургия с апарат Да Винчи

Get a Quote

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!

bottom of page